Back to Top

Massasje - verdens eldste behandlingsform?

Interessen for massasje og bruken av massasje som behandlingsform øker i samfunnet. Selve ordet massasje betyr å kna, men begrepet massasje omfatter mange ulike grep, presninger og tøyninger for å behandle kroppens muskler og bindevev. Massasje er en av menneskehetens eldste behandlingsmetoder og er brukt i tusenvis av år i ulike kulturer og folkeslag verden over.

 

002

 

Svensk klassisk massasje

Den svenske massasjens opphavsmann Per Henrik Ling (1776-1839) var den som lanserte og utviklet massasjen i Sverige. I Sverige er han mer kjent for å være den moderne gymnastikks far, men i resten av verden er han mest kjent som opphavsmannen til den Svenske massasjen. I tillegg til å massere muskler og sener, mente Ling at de fleste organer i kroppen kunne behandles med massasje, slik som lunger, hjerte, tarm og andre indre organer. Han anså blant annet at arrdannelser i kroppen kunne motvirkes ved massasje. ACBR Ling fant også ut at spesielt svake pasienter kunne blir sterkere og friskere hvis de fikk massasje. Noe som stemmer med nyere tids forskning som viser at massasje forbereder immunforsvaret og stimulerer funksjonen i flere av kroppens ulike organer. Lings fremste teori var at mennesket skulle være i balanse. Det skulle være ballanse mellom begge sider av kroppen. Dette samsvarer blant annet med kinesiske prinsipper om kroppens evne til å holde seg frisk.

 

Verdens eldste behandlingsform?

De eldste nedtegnelsene som viser bruk av massasje er over 4000 år gamle. Legekunstens far, Hippocrates (460 – 377 f.Kr.) fra antikkens Hellas, beskrev for over 2000 år siden massasjegrep som kunne behandle ulike problemer. I romersk litteratur beskrives også massasje. Den berømte legen Galenus (131-200 e.Kr.) fra romerriket, gjorde massasjens verdi kjent i det Romerske imperiet.

I Asia er massasje kjent fra langt tilbake. Et blikk inn i datidens massasjekultur vises i Egypt og Kina, som begynte å praktisere massasje mellom 3000 og 2500 f.Kr. De tidligste skriftlige registreringer av massasjeterapi ble oppdaget i Egypt og Kina. Malerier i gravkammer i Egypt skildrer individer som blir knadd av andre. I Kina fins det tekster som dokumenterer de medisinske fordelene med massasjeterapi datert helt tilbake til ca 2700 f.Kr. Disse skriftene viser at den kinesiske tradisjonen med massasjeterapi ble utviklet ved å kombinere kompetanse og metoder fra leger i tradisjonell kinesisk medisin, utøvere av kampsport, buddhister og taoister.

Kinesiske massasjemetoder stammer fra prinsippet om at sykdommer og lidelser oppstår på grunn av en mangel eller ubalanse i energien, i bestemte baner eller meridianer som representerer fysiologiske systemer. Gjennom massasje og andre spesifikke knaingsteknikker, vil energien strømme mer harmonisk gjennom disse banene, slik at kroppen stimuleres til å helbrede seg selv naturlig.